Deze week gaat het in ons magazine over

Looft den Heer!

Daniel #1

Created with Sketch. Column

Looft den Heer!

Looft Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven… Looft den Heer, Die wond’ren werkt… Looft God, naar Zijn hoog bevel… Looft Hem, looft Hem, al wat leeft… Looft, looft nu aller heren HEER’…

Als je achter in je Bijbel naar het alfabetisch register van de psalmen kijkt, ontdek je dat er maar liefst 36 psalmen zijn die beginnen met ‘Loof(t)’. Dat zijn er nogal wat! Blijkbaar heeft het loven van de Heere een belangrijke plaats in de Bijbel. Hoe zit dat in jouw leven? Misschien dat deze Daniël, zo aan het begin van het nieuwe jaar, je daar wat meer zicht op kan geven.

Wat loven precies inhoudt, lees je verderop in dit nummer. Vooral in het interview met ds. C. Harinck lees je hier mooie dingen over (blz. 8-11). Wat ik je hier mee wil geven: Loven is iets anders dan danken. En het verschil is wellicht groter dan je denkt.

Bij het danken van de Heere gaat het in de meeste gevallen om iets dat je hebt gekregen. Platweg gezegd zou je kunnen zeggen dat je daarmee zelf nog enigszins in het middelpunt staat. Jij hebt immers iets gekregen? En ja, daar dank je de Heere voor. Maar je hebt het toch maar…

Bij het werkelijk loven van de Heere maak je Hem groot om Wie Hij ís! Dan heb je misschien niets gekregen, maar toch is er dan een loven omdat God God is. Je zou kunnen zeggen dat loven de hoogste vorm van bidden is. Het is aanbidden!

Wanneer kun je dat? Alleen in Christus. Hem heb je nodig, dat heilig Kind van Bethlehem. Mocht je afgelopen Kerst bij de kribbe staan, in verwondering starend op deze Zaligmaker? En wat was het gevolg? Bij de herders kwam het tot loven. Zij gingen terug naar de schapen, ‘verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden’.

Wat ga jij dit jaar horen en zien? En komt het dan werkelijk tot loven?

Evert Barten

5 januari 2023 Martine van Ginkel
Uitgelicht

Verder in Daniël

Gerelateerde items

Meer weten...

Heb je een vraag?

Mail ons gerust. Je kunt ons bereiken via danielonline@jbgg.nl.