Alles in mijn leven

Prediker 8: 6, 8m
Want een ieder voornemen heeft tijd en wijze, dewijl het kwaad des mensen veel is over hem. Want hij weet niet, wat er geschieden zal; want wie zal het hem te kennen geven, wanneer het geschieden zal? (…) en hij heeft geen heerschappij over den dag des doods.

Zó had ik het verwacht! Wat dé tijd van mijn leven zou moeten zijn vol nieuwe indrukwekkende, spannende ervaringen… is zo ontzettend anders verlopen.
Een stille bruiloft met enkele gasten.
Een verjaardag die voorbijglijdt zonder feest.
Een examenjaar, zonder ophef en vrolijkheid.
Tegenslag waardoor jouw leven een andere wending nam. Een onverwachte wending.
Prediker waarschuwt je ervoor. Onverwacht komen er moeilijkheden en tegenslag.

Realiseer jij je dat…
…alles in jouw leven staat
onder Gods voorzienigheid.
Hoe de weg ook wordt geleid
en waar deze henengaat,
't ligt besloten in Gods raad.

Wees daarom voorzichtig met het plannen van jouw leven. Realiseer je dat jouw toekomst onzeker is. Onverwacht kwam het coronavirus. Ongedacht ging alles anders…
Weet dat twee dingen zeker zijn. Ieder mens moet God ontmoeten, ook jij. En het tweede: in dit leven wordt het niet beter. Denk daarom na over de eeuwigheid! In het boek Prediker lees je veel over het sterven. In vers 8 schrijft hij: Als je sterfdag is gekomen, is er geen middel om hieraan te ontkomen.
Wees daarom wijs. Denk na over jouw dood. Je weet immers niet wanneer je God gaat ontmoeten. Onverwacht? Ja. Maar onvoorbereid?

Laat één vraag jouw gedachten en tijd vervullen: Ben ik met God verzoend?

Opdracht
‘Wees voorzichtig met het maken van plannen want de toekomst is onzeker. Ook de dag van jouw dood kan onverwachts dichtbij zijn’.
Op welke manier kleuren deze Bijbelse lessen uit Prediker 8 jouw leven van elke dag?
Praat er eens over met jouw vriend(in) tijdens jullie fietstochtje naar school of tijdens de maaltijd met jullie gezin.

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: