Bijbelrooster #10 - Pinksterfeest

“Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van de aarde heen.
Jezus, van u opgenomen,
liet, o kerk, u niet alléén!
De beloofde werd gezonden
en de kracht uit God kwam neer.
’t Past ons juichend, keer op keer,
Zijn verschijning te verkonden!
Heden is het Pinksterfeest.
Looft en dankt de Heil’ge Geest.”

In het Bijbelrooster lees je hetzelfde als in het gedicht van Isaäc da Costa. Volg het rooster maar van dag tot dag. Je leest ook wat er gebeurde op het eerste Pinksterfeest en erna. Pinksterfeest! Feest van de vervulling! Feest van de uitbreiding van Gods Koninkrijk! Feest met een vragende uitroep waarop een antwoord volgde. Je leest ook over de vrucht of het werk van de Heilige Geest na Pinksteren. De Heilige Geest gaat nog altijd door met Zijn vergaderend werk. “Heere, ga mij niet voorbij! Werk in mij door Uw Heilige Geest.”

Download het Bijbelrooster met de gesprekvragen.

Lees meer over het magazine.