Bijbelrooster #17 - Geloof Hoop Liefde

Wat is geloof? Wat is hoop? Wat is liefde?
In het Bijbelrooster lees je er voorbeelden van die het waard zijn om te overdenken. De eerste paar dagen gaat het over geloof. Daarna over hoop. En de laatste paar dagen over liefde. Weet je wat de meeste is van deze drie? Dat leert de Bijbel. Het staat in 1 Korinthe 13 vers 13. Er staat: En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde.
Je leest ook over het geloof van Mozes, de hoop van David. En niet te vergeten de opzoekende zondaarsliefde van de Heere Jezus, de goede Herder.

“Dat wij aan de Herder de zonden gaan klagen.
Hem smeken om redding, een blik op Zijn kruis.
Dan zal Hij ons vinden, ons voeden en dragen
En eenmaal ons brengen bij Hem, veilig Thuis.”
Mevr. Groeneweg-de Reuver

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees verder in het magazine.