Bijbelrooster #17 - Stille tijd

De Bijbel geeft richting aan om stille tijd te houden. Wat is de richting?

Volg het Bijbelrooster en je zult lezen dat je op veel verschillende manieren stille tijd kan houden met een open Bijbel en gevouwen handen. Dus… lees de Bijbel, bid elke dag. David hield stille tijd in de natuur. Dat kan ook. Maar je leest ook over stille tijd in de binnenkamer.
Wil je weten wat het geheim van Daniël was in zijn stille tijd? Lees. Sálomo geeft zoveel onderwijs over stille tijd dat het de moeite waard is om dat rustig te lezen en te overdenken. Van het voorbeeld van de Heere Jezus kan je natuurlijk het mooiste leren.
Stil… Wees helemaal stil in je stille tijd. Maar je mag wel zingen, dat deed David ook.
“Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
Hij immers zal mijn rotssteen wezen.
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wank’ ling vrezen.”

2021-17-bijbelrooster.pdf

Lees meer over het magazine.