Bijbelrooster #18 - Herinnering aan een rechtvaardige

Het themanummer van Daniël gaat over Petrus Immens. Petrus Immens was een rechtvaardige.

Het was in zijn leven recht gemaakt tussen God en hem, door het werk van Jezus. De Heere Jezus was alles voor hem geworden.
Hij maakte het volgende gedicht. Lees het als een herinnering aan hem voor jou:
“‘k Mis alles als ik Jezus mis;
Hij is mijn Licht in duisternis.
O mocht mijn zangtoon hoger rijzen!
Zijn kruis, Zijn lijden en Zijn dood
doen mij Zijn eeuw’ge liefde prijzen,
en juichend zingen: God is groot!”
Zo doe Hij ook aan mij. Over deze dingen kun je ook lezen in het Bijbelrooster. Woorden van rechtvaardigen die ze achtergelaten hebben als een geur van Christus. Volg hun spoor en adem de geur in.
“Wie Jezus op Zijn herdersstem,
wil volgen door ’t geloof in Hem,
zal veilig ’t hemelpad bewand’len.
Hij leidt getrouw; in ’t bang verdriet
begeeft Hij toch Zijn volgers niet” (Petrus Immens).

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: