Bijbelrooster #19 - Matigheid

Bijbelrooster #19 - Matigheid

Wat betekent eigenlijk: matigheid? In het kort zou je kunnen zeggen: niet te veel en niet te weinig. Maar de Heere leert er ons veel meer over in de Bijbel. Dus het gaat er niet in de eerste plaats om wat wij matig vinden, maar wat God er over denkt. Als we elke dag in de Bijbel lezen en het Bijbelrooster volgen, komen we op het spoor waarop God ons leert hoe Hij wil dat wij matig zullen leven. Het Bijbelrooster begint met: leef verstandig. Dat is heel belangrijk. Verder lees je over het ‘matig leven’ van Daniël. Ga maar aan de slag met de voorbeelden die je elke dag tegenkomt.
Denk aan het gedichtje van Christien de Priester:

Eén blik op Christus en al het aardse goed
verliest zijn glans en is slechts gal en roet.
In alles wat begeerlijk is op aarde
is niets bij Hem, die Parel groot van waarde.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: