Bijbelrooster #21 - De Heilige Geest

Wat leert de Heere ons veel in de Bijbel over de Heilige Geest. De Heilige Geest onderwijst en leidt in alle waarheid.

Je kunt het lezen in het Bijbelrooster. Bid voor je begint en zing daarna:
“Heilige Geest, wil niet voorbijgaan;
Gij geeft blinden d’ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
Werk in mij met kracht o Heer’.
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door Uw kracht in mij.” (wijs: Heer’ ik hoor van rijke zegen)
De eerste week mag je Bijbelhoofdstukken opzoeken die leren over beelden van de Heilige Geest. Soms lees je van de Heilige Geest met het beeld van de wind. Dan wordt de Heilige Geest weer vergeleken met een duif, vuur, een zegel, vreugde-olie of water. De tweede week begint met een adventstekst. Deze week kun je lezen over de Heilige Geest en advent. Je leest in de Bijbel: En op Hem (Jezus) zal de Geest des Heeren rusten: de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en de vreze des Heeren. Omdat de Heilige Geest op Jezus rust, kan Hij er ook van uitdelen.
Lees het maar in de Bijbelhoofdstukken. Jezus is gezalfd met de Geest, zonder maat. Er is genoeg.
“Heer’ waar dan heen?
Tot U alleen.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.