Bijbelrooster #22 - Bijbelboek Openbaring

Wat is een wachtwoord? Daar kun je natuurlijk direct antwoord op geven.

Met een wachtwoord bescherm je persoonlijke en belangrijke gegevens op je computer, tablet en smartphone. Weet je dat het Bijbelboek Openbaring ook een wachtwoord heeft? Het wachtwoord uit het Bijbelboek Openbaring is een zin die wel iedereen mag weten. Het wachtwoord is: “Ik kom haastelijk”.
In Openbaring lees je ook over de eerste komst van de Heere Jezus, als het gaat over de stam van Juda. Denk aan deze Leeuw en Zijn overwinning als je gedeelten leest over het werk van de satan, zijn strijd en de vervolging. Denk bij het volgen van het Bijbelrooster aan woorden uit een gedicht van Da Costa:
“De Leeuw, Die overmocht heeft,
uit Jesse voortgebracht.
Het Lam, Dat ons gekocht heeft,
voor onze schuld geslacht”.
Wat is het wachtwoord uit het Bijbelboek Openbaring? Het is tot schrik voor de goddelozen. Tot troost voor hen die gekocht zijn met het bloed van het Lam, Jezus.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Lees meer over het magazine.