Bijbelrooster #22 - De geestelijke wapenrusting

O, Heere, toon Uw koninklijke macht;
wil uit mijn hart wat U mishaagt, verjagen.
Beheers mijn doen en denken dag en nacht.
Wil mij beschermen tegen satans lagen.

Wat is er nodig om ons te beschermen tegen de listige praktijken van satan? Dat is de geestelijke wapenrusting, zoals we die lezen in Efeze 6:10-20 en in andere hoofdstukken van het Bijbelrooster.
Satan is listig, daarom geeft Paulus ons een advies voor het strijden met het zwaard van Gods Woord in de strijd met de duivel.
Hij wil ook nu nog leren hoe we met elk onderdeel van de wapenrusting om moeten gaan om te strijden onder Koning Jezus.
Aan deze Koning denken we de tweede week van het Bijbelrooster, omdat we in de adventstijd leven.
O, grote Koning, toon Uw heerschappij
van uur tot uur in mijn gehele leven.
’k Ben zwak van moed, mijn kracht is generlei!
Geef dat ik door Uw Geest daartoe gedreven,
aan Uw regering onderworpen zij.
Wil mij toch aan mijzelf niet overgeven.
De coupletten zijn van Chr. de Priester

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees verder over het magazine.