Bijbelrooster #23 - op weg naar Kerst

Het Bijbelrooster dat we de eerste week moeten lezen, geeft de weg naar Kerst aan. Je zou deze week een voorloper naar Kerst kunnen noemen.

We houden het woord ‘voorloper’ even vast en denken aan de voorloper van de Heere Jezus. Dat is Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet.
Als je het Bijbelrooster volgt, lees je de geschiedenissen vóór en na de geboorte van Johannes. Geen wonder dat Zacharias een lofzang aanheft bij dit grote wonder.
Over een nog groter wonder lees je de tweede week als het over de geboorte van de Heere Jezus gaat. Over dit grote wonder zingen de engelen: “Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.”
Deze woorden hebben de herders en de wijzen uit het Oosten beleefd toen ze knielden voor hun Koning. Wie voor Koning Jezus buigt, leert het lied van verlossing en vrede door het werk van de Heilige Geest. Maar die leert ook dagen tellen, waar we de derde week over lezen in het rooster, als het over de overgang gaat van Oud- naar Nieuwjaar.
Tel uw dagen als een schat,
als een schat van waarde.
Waarde voor Gods Koninkrijk
hier te leven voor Zijn Rijk
is het doel op aarde.
Lanerta
Verhef Gij over ons het licht van Uw aanschijn, o HEERE.
Psalm 4:7b

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.