Bijbelrooster #23 - Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Het Bijbelrooster geeft aan wat er vóór de vervulling van Gods belofte gebeurde.

Daarna komt de vervulling zelf. De vervulling waarvan gezongen is door Maria, Zacharias en Simeon. De vervulling waarvan gezongen is door de engelen in de nacht van Jezus’ geboorte. De vervulling van Gods belofte waar we ook nu nog over horen.

“God heeft Zelf Zijn Zoon gegeven
als de Weg tot eeuwig leven.
Daartoe werd Hij in de tijd
als een Kind op aard’ geboren.
Steeds weer mogen wij het horen:
In Hém is de zaligheid.”

Dit is ook een roepstem die we in het jaar 2020 hebben mogen horen. Deze roepstem en uitnodiging gaat mee over de grens van het jaar 2020 naar het jaar 2021.
“Vlucht tot Hém met vurig smeken.
Wil mijn harde hart verbreken,
red, om Jezus’ wil, ook mij.
Ja, vlucht tot en vertrouw op Jezus.”

De gedichten zijn van Christien de Priester.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.