Bijbelrooster #21 - De Heilige Geest

Deze woorden krijgen in dit themanummer alle aandacht. Maranatha… Jezus komt!

Deze woorden moeten niet alleen aandacht krijgen in één themanummer, maar in heel ons leven. We geven er ook aandacht aan in dit Bijbelrooster. Aandacht voor Jezus’ eerste en Zijn tweede komst. Omdat het heilsfeit kerst in deze weken valt, staan we ook stil bij Jezus’ geboorte. Maar Hij, Die gekomen is, is ook weer teruggegaan naar de hemel.
En vandaar komt Hij terug op de wolken. De tijd is alleen bij de Vader bekend. We horen Zijn stem in de Bijbel en zien de voortekens om ons heen. Waakt! Het gedicht van mevrouw Groeneweg-de Reuver geeft hier mooi woorden aan:
“Heiland, geef mij in mijn hart
U, bij dagen en bij nachten,
in mijn vreugden en mijn smart
uit de hemel te verwachten.
’t Maranatha klinkt alom.
Amen, Heere Jezus, kom.”
Ben je bereid?

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.