Twijfel en onzekerheid

Bijbelrooster #8 - Twijfel en onzekerheid

Wat laat de Bijbel ons zien over twijfel en onzekerheid? Heel veel. Volg het Bijbelrooster van dag tot dag dan kom je voorbeelden tegen, zowel uit het Oude alsook uit het Nieuwe Testament.

In het begin van de Bijbel lezen we al over een twijfelzaaier, de satan en de gevolgen ervan. Helaas is de twijfelzaaier nog niet klaar met zijn werk. Gelukkig is er een Overwinnaar van de twijfel. Die hebben we nodig in ons leven om ons zekerheid te geven aan de Bijbelse woorden. Aan alle Bijbelse woorden, ook aan de woorden van Jezus die Hij sprak toen er enkele twijfelaars waren onder Zijn volgelingen.

Uit de mond van Jezus klonk het: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ Het is nodig om deze woorden steeds te bedenken, zeker bij twijfel en onzekerheid.
’t Is Uw genade en trouw, ik moet dat steeds bedenken,
hou toch die bange twijfels ver bij mij vandaan.
Wil mij een hecht geloof, een vast vertrouwen schenken
ik weet het toch zo goed, ‘k kan zonder U niet gaan.
Lanerta

download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: