Bijbelrooster #9 - Vrede

Wat is vrede? Je zegt misschien: “Vrede betekent: geen oorlog.” Dat is een goed antwoord. Maar in de Bijbel lezen we nog veel meer over vrede. Daarom gaat het Bijbelrooster deze keer over vrede zoals de Bijbel het ons leert. Het Bijbelrooster begint met Bijbelse vrede. Het wordt uitgelegd als je de Aäronitische zegen leest.

Verder lees je dat David in de psalmen handvatten geeft om vrede te zoeken. Vrede met God en vrede met de mensen. Je leest over vrede in en vrede door Christus.
Zijn vrede is nodig om vrede met God te krijgen in een hart dat door de zonde in oorlog is met Hem.
Door het werk van Jezus, de Vredevorst, kan er een wonder gebeuren omdat Hij nog vredegeschenken uitdeelt, uit genade.
Rust en vrede wil Hij geven
als Hij zegt: ‘Kom toch tot Mij.
Door het offer van Mijn leven
maak Ik van de zonde vrij.’
(Mevr. Groeneweg-de Reuver)

download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: