Bijbelrooster #6 - Van Pesach naar Pasen

Heb je een vraag over de betekenis van het thema?

De Bijbel geeft het antwoord, dus de hoofdstukken uit het Bijbelrooster ook. Begin om elke dag een klein gedeelte te lezen uit Exodus 12. Onderstreep twee woorden: lam en bloed. Het Oude Testament leert het volgende:
“Het bloed van ’t lam dat werd geslacht,
heeft veiligheid voor hen (de Israëlieten) gebracht”.
Het lam uit het Oude Testament wijst naar een ander Lam, naar Jezus het Lam van God.
Hij gaf Zijn bloed en dat reinigt ons van alle zonde.
“In ’t bloed van ’t Lam Dat werd geslacht,
aanschouwt God al de Zijnen.”
Het Lam is gestorven en begraven. (Goede Vrijdag) Maar Hij is ook weer opgestaan. (Pasen)
Wat ziet Johannes, als hij op Patmos is?
“Hij ziet een Lam, Dat was geslacht,
maar nu bekleed met eer en macht,
met lofgezangen wordt aanbeden.”
(de versregels zijn van Chr. de Priester)

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.