Serie 'Meer leren door het boek van de natuur' #16 De bloem en de kerk

De bloemen worden gezien in het land…
Hooglied 2: 12a

Tussen alle regenbuien
en wolken vol wind
was er
opeens
een zonnige dag.

Die dag kriebelde mijn zin.
Mijn ogen klopten aan de deur van mijn gedachten:
‘zullen we de tuin in gaan?’

En zo
verdwenen oude versleten takjes.
Grijze, krakerige blaadjes maakten plaats
voor zwarte aarde.
Al rommelend en scharrelend
vonden mijn vingers
nieuwe, frisse lentescheuten.

Deze bloempjes in de knop deden mij denken aan Hooglied 2:
‘de bloemen worden gezien in het land!’
Dit zegt de Heere Jezus.
De Bruidegom wekt Zijn bruid op:
‘Kom! Sta op!
Ga met Mij mee, de winter is voorbij.
Het voorjaar breekt aan.
De bloemen worden gezien in het land’.

De bruid is een beeld van Gods bruidskerk.
Maar ik denk dat je dit beeld ook toe mag passen op de kerk.
Zoals bloempjes verrijzen uit een schijnbaar dode aarde.
Zo wil de Bruidegom Zijn bruidskerk oprichten na een zware donkere periode!
Ja! De Heere wekt de kerk op na een moeilijke periode.
Dit staat in de kanttekeningen.

Het is alsof die klokjes en krokusjes je toeroepen:
‘God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen,
En Juda’s steen herbouwen uit het stof.’
Hij, Die de bloemen weer opwekt,
kan onze kerken doen herleven!
En…
zou onze kerk, jouw gemeente dit nou juist niet nodig hebben?

Zie jij een bloem?
Maak van dit zien, een gebed!
‘Heere, ontferm U, zo over ons’.
‘Zie op de kerk, in gunst van Boven’.
‘Wilt U, onze gemeente, nu de lockdownperiode voorbij lijkt te zijn, herbouwen?’

In de maand mei worden, als de Heere dit wil,
mannen toegelaten tot de opleiding voor predikant van onze gemeenten.
Bid jij hiervoor?

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: