Gebruik je verstand

Bemoediging voor een nieuw collegejaar Gebruik je verstand

Universiteiten en hogescholen gaan weer open, al dan niet online. Studentenverenigingen starten weer. Eerstejaars zoeken hun weg in een nieuwe studentenstad, in een nieuwe context, in een nieuw leven. En het zogenaamde nieuwe normaal, maakt het er allemaal niet makkelijker op. Misschien voel je je, zeker als beginnend student, meer op jezelf aangewezen dan ooit.

Studeren is leuk en uitdagend en je studententijd is een fantastische periode in je leven. Geniet er van! Tegelijk is het ook niet altijd makkelijk, zeker niet als jonge christen. Om even met dat laatste te beginnen. Misschien is dat juist wel iets dat bij jou al een beetje op de tocht staat. Oké, je bent christelijk opgevoed, je ging altijd naar de kerk, maar nu het studentenleven lonkt, in een nieuwe context, is het misschien tijd om het anders te gaan doen, zoals jij het wilt.

Het kan ook zijn dat je stevig in je schoenen staat. Althans, dat denk je. Juist dan kan studeren een enorme uitdaging worden. Je kunt geloof en wetenschap zo strikt scheiden alsof ze echt niets met elkaar te maken hebben. Maar houd je dat vol? Je bent immers altijd zelf één persoon in twee werelden. Hoe dan ook, je fundamenten kunnen behoorlijk bewogen worden.

Het moet gezegd worden. Tegelijk vind ik het jammer dat er soms alleen waarschuwend gesproken wordt naar studenten. Er is juist ook een heel positieve kant. Wat geeft studeren en het studentenleven je veel mogelijkheden. Juist daarom zou ik tegen je willen zeggen: Laat God niet los. Hij laat jou ook niet los, ook al voelt dat soms wel zo.

Je vragen mag je hebben. Nieuwe vragen komen daarbij. Zet die zoektocht door. Het christelijke geloof is niet een kwestie van je verstand uitschakelen. God gaf je een goed stel hersens. Gebruik je verstand. Zoek naar kennis, maar vergeet nooit dat de Bijbel zegt dat liefde kennis te boven gaat.

Augustinus, een rusteloze zoeker naar kennis en waarheid, vond nergens rust, totdat God hem aanraakte. “U, hebt mijn hart aangeraakt, met Uw Woord en ik heb U lief gekregen.” Dat is het geheim van een christen. Ook het geheim van een christen in de wetenschap. Paulus schrijft zijn gebed voor de gemeente van Filippi: ‘En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen’ (Fil. 1:9). Drie belangrijke woorden staan hierin centraal: liefde, kennis en (fijn)gevoeligheid. Díe drie dingen wens ik je van harte toe.

Liefde tot God groeit, als je Hem meer en meer leert kennen. Maar ook andersom; door liefde tot God, groeit ook je kennis, want kennis zonder liefde leidt nergens toe (1 Kor. 8:1). En juist deze dingen zorgen ook voor een christelijk leven: weten wat je moet doen op het moment dat het gevraagd wordt. Want dat is fijngevoeligheid. Deze dingen zijn in Jezus Christus en wil de Geest van God aan mensen geven.

Ik wens je een gezegend collegejaar!

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Achtergrond