Herfstblad

Wij vallen allen af als een blad.
Jesaja 64: 6

vogels zijn uitgezongen
ergens bloeit nog een eenzame bloem
de natuur verstilt
bomen en bossen
kleuren
geel en bruin
brons en rood
achteloos slenter jij
in een enkele zonnestraal
over de afgevallen blaadjes

Daar dwarrelt een blad… en daar.
Totdat de eerste najaarsstorm duizenden tegelijk afrukken.
Meedogenloos smakt de wind de bladeren op de grond.

Elk dwarrelend blaadje fluistert een boodschap…
‘Jij zal afvallen als een herfstblad.’
Een dwarrelend blad is als een brief van de dood.
Een brief van God, Die de Heere is over leven en dood.
Hebben jouw ogen zo al eens die bladeren bekeken?
Versta jij deze herfstboodschap met je hart?
Wat een wonder dat dit niet de enige boodschap is…
Ik las bij dominee E. van Meer:
“In de stormen van de hel is Jezus Christus op Golgotha een afgevallen blad geworden.
Maar op paasmorgen raapte de Vader dit afgevallen Blad op.
Hij kroonde Hem met eer en heerlijkheid.
Het is noodzakelijk dat je deze Heere Jezus nodig krijgt.
Hij, Die de Opstanding en het Leven is.
Zo’n behoeftig blaadje valt, uit genade, in de armen van de eeuwige Goedertierenheid.”

Denk nog eens aan deze twee lessen wanneer een dwarrelend blaadje jou ontmoet.
Jij moet sterven,
én…
de Heere Jezus is dé Opstanding en het Leven

Deze Bijbelstudie is een eigen verkorte weergave van een meditatie over de herfst uit het dagboek van ds. E. van Meer.

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: