Het licht verdwijnt

31 oktober Het licht verdwijnt

Vijfhonderd jaar later. 31 Oktober, 2020. Het wordt donker. De Bijbel heeft op steeds minder terreinen van het leven invloed. God wordt verdrongen uit de samenleving. Halloween, het feest van de duisternis wordt gevierd. Dominee A.A. Brugge: “Achter onschuldig lijkende artikelen in de winkels, zit een duistere wereld”.

U schreef het boekje Halloween, een duister feest. Waarom?
De laatste jaren heeft Halloween ook in Nederland voet aan de grond gekregen. Achter onschuldig lijkende artikelen in de winkels, zit een duistere wereld. Ik ben er heel erg van doordrongen dat Halloween levensgevaarlijk is. Met dit boekje wil ik jongeren wakker schudden. Hen oproepen om te waken en te bidden.”

Voor veel jongeren zal Halloween nog ver van hun bed staan, of denkt u van niet?
“We leven in een open maatschappij en ik heb niet de illusie dat dit op reformatorische scholen anders is. Ook daar zien jongeren dit langs komen en dan lijkt het misschien spannend of lachwekkend. Ook wij hebben hoge gedachten van het interessante van deze wereld en lage gedachten van de Heere God. Het gaat in onze kringen misschien langzamerhand, maar satan zal altijd alles eraan doen om mensen te verleiden. Mijn zorg is: zijn onze jongeren weerbaar, weten ze waar we voor staan? Kunnen ze vertellen waarom het duister is? En durven ze dan de keuze te maken om zich er niet in te verdiepen?”

Wat is het grootste gevaar van Halloween?
“Het is het verlaten van de enige God. De Heere onze God is een enig Heere. Zodra we iets van Halloween toelaten, ontkennen we dat. Zelfs het kijken van plaatjes van Halloween, leidt van de ene, ware God af. Beelden nestelen zich in onze gedachten, we spotten met de dood en verdringen de levende God en onteren Hem. Halloween is een teken van het heidendom, een ontbinding van de structuren van onze samenleving. Als je je inlaat met Halloween, beweeg je jezelf bij de Heere vandaan.”

Meer lezen over Halloween? Lees het interview op bladzijde 8-9 van Daniël#20.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: