Hoeveel broers en zussen heb jij?

Hoeveel broers en zussen heb jij?

“Ja, ik had geen vrienden, dus het was echt heel lastig om op het rechte pad te blijven. (…) Ik wilde heel graag bij een Jeugdvereniging aansluiten. (…) Ze nodigden me uit om vaker met ze naar de vriendengroep te gaan. (…) Dat was echt een gebedsverhoring, want ik heb heel veel gebeden om vrienden, omdat ik dit echt nodig had.”

Aldus Joan in de video over ‘Gods leiding’. Hij brak met zijn wereldse vrienden, zijn wereldse leven. Maar stond toen alleen. Hij verlangde naar vrienden. Vrienden die hem zouden helpen in zijn nieuwe leven. Zijn leven met God.

Mensen om je heen. Zien en gezien worden. Hoe waardevol is dat! Vriendschappen bepalen wie jij bent. Vrienden zijn bepalend voor wie je wordt. Heb jij vrienden in de kerk?

De kerkelijke gemeente is niet zomaar een verzameling mensen. Paulus spreekt de gemeente in zijn brieven aan met ‘broeders en zusters’. Het Bijbelse beeld van een gemeente is het gezin. In haar boek ‘Vernieuwd en onveranderd’ schrijft Rachel Gibson het volgende:

“De gemeente is bij uitstek de plaats waar we de rijkdom van vriendschappen behoren te ervaren. Je wordt opgenomen in een dynamisch huisgezin, een plaats waar je liefde geeft en ontvangt, een familie waarin je kunt groeien. Jezus wil dat we familie hebben zodat we het leven ten volle kunnen ervaren en gesterkt worden in onze strijd tegen verzoekingen.”

‘Broers en zussen zijn’ betekent dat je aan elkaar verbonden bent. Je kiest elkaar niet uit. Familie krijg je gewoon. De gemeente bestaat niet uit losse groepjes. Al heb je met de ene broer of zus een diepere band dan met een andere, je blijft één familie.
In deze gemeente-familie moeten we de ‘elkanders’ uit de Bijbel in praktijk brengen:
“heb elkander lief, vermaant elkander, bidt voor elkander”. We moeten elkaar in liefde wijzen op zonden. We mogen elkaar in gebed aan Jezus’ voeten brengen.

Vriendschap is een kostbaar geschenk. Vrienden in de kerk zijn een rijke zegen. Ze moedigen je aan om op het rechte pad te blijven. Ze kunnen je helpen in de strijd tegen de zonde en verleiding.

Ben jij een vriend? Het is makkelijk om je tijd en aandacht te geven aan mensen waar je een ‘klik’ mee hebt. Om op te gaan in een groep waar jij je goed voelt. Maar in het huisgezin van God zijn er ook leden waarvan moeilijker is hen lief te hebben. Ook zij horen erbij. Juist daar worden we opgeroepen om elkaar hartelijk lief te hebben. Met broederlijke liefde.

“Want zo wie den wil Mijns Vaders doet Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder.” Matth. 12: 50

Hoeveel broers en zussen heb jij?

N.a.v. Gilson, R., (2021), Vernieuwd en onveranderd. Uit de kast, opnieuw geboren, en dan? De Banier, Hoofdstuk 5

Debora Mensink

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: