Kom dan!

Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
Johannes 6: 37

‘Hé, kom hier eens kijken!’ Je loopt ernaartoe. Want iemand nodigt je uit om te komen. Zij zegt het toch niet zomaar?
Kan je het nog herinneren, wat ik schreef in de blog over ‘roepen’?
Ik wil in deze blog wat dieper gaan.

Stel je nu eens voor dat de Heere Jezus voor je staat en Hij zegt: “Kom”. Wat doe jij dan? Ga jij gewoon, net als in het eerste voorbeeld, of stel je allerlei vragen: komen, hoe dan? Mag ik wel komen, hoe moet ik komen, wanneer mag ik komen? Deze vragen begrijp ik wel, en hoor ik zo vaak als ik met mensen in gesprek ben. Daarom deel ik in deze blog een paar dingen die ik bij Bunyan en Spurgeon heb gelezen.

Mag ik wel komen?
Goed dat je die vraag stelt! Het is wel eerlijk om onder ogen te zien of je wel welkom bent. Elke dag dwaal je weer af, mag je nog terugkomen? Jazeker, dat mag! De grond van te komen tot Christus, is juist de roepende stem van het evangelie.
Ook lees ik bij John Bunyan:
“De tekst maakt geen uitzondering. De tekst breidt zijn gouden armen uit tot ieder die tot Christus komt, zonder enige uitzondering. Daarom mag je komen. Pas op dat je deze deur die God door Zijn genade heeft geopend door ongeloof niet sluit.”
Het raakte mij persoonlijk, voor niemand is er een uitzondering!
Maar tegelijkertijd kan jij de deur dichtgooien door eisen te blijven stellen. Als je vraagt: ‘ik zal niet eerder komen voordat ik zeker weet dat mijn ellendekennis en geloof het juiste is’, dan zal de Heere je ook laten staan. En wil je dat?

Ja maar… hoe kan ik dan komen?
Dat lijkt inderdaad heel moeilijk, maar het is heel eenvoudig. Dezelfde weg die de Heere Jezus ging tot Zijn Vader: de weg van het gebed. Jezus zocht steeds een stille plek om tot Zijn Vader te bidden.
Die weg hebben wij ook te gaan, ga in je slaapkamer, sluit je deur. Vertel Hem wat je zou zeggen als Hij persoonlijk voor je zou staan. Erken je schuld, belijd je zonde, smeek om genade.
Nee, berouw en geloof geven ons geen recht op de genade. Ze zijn wel de weg waarin de beloofde genade ons geschonken word.
Zie 'berouw' en 'geloof' als een Siamese tweeling. Als je die van elkaar losmaakt sterven ze beide. Zo is het ook met berouw en geloof. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Berouw voer je zonden en ongeloof, waardoor je Gods rechtvaardig oordeel verdient. Geloof in Gods genade voor zondaren, om Zijn eigen eer.

‘’Heere niets in mijn handen neem ik mee,
Gewoon aan Uw kruis klamp ik mij vast.’’ (Spurgeon)

Juist in deze weg kan je tot de Heere Jezus komen.

Niet komen
Je kunt ook door blijven gaan op de brede weg, van God af. Die brede weg hebben we gekozen, we hebben het daar toch zo naar onze zin? Dan kom je niet. Dan luister je niet naar Zijn Stem die je toeroept: Kom tot Mij.
Als iemand jou roept, dan kan je net doen alsof je het niet hoort. Luister jij of niet?
Als je niet luistert, dan kom je niet. Dan loop je verder zonder Zaligmaker. Dan weet je je eindbestemming. Vandaag zegt de Heere het: Zo gij Mijn Stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk Woord, verhardt je niet maar laat je leiden (Psalm 95).
Niet komen is dus: jezelf verharden.

Ja maar.
Herken je het? Dan komen de ‘ja-maars’. Zou ik wel uitverkoren zijn, zou de Heere wel naar mij willen horen? Zou..

Even terug naar de tekst boven deze blog: ‘zal (…) komen’.
Het woord 'zal': het staat vast bij de Heere.

De Heere Jezus zegt niet: “Al wat Mij de Vader geeft, kan tot Mij komen” dus: jij hebt macht om te komen. Of: “Al wat Mij de Vader geeft en tot Mij wil komen;” dus: je kunt komen als je maar wilt.
Maar ik lees: dat diegenen zullen komen. Dat wil zeggen: Hij zal maken dat zij komen, door alle middelen te zegenen die aangegrepen worden.
Er is geen uitstel meer mogelijk!

Kan de Heere Jezus van jou zeggen dat je gekomen bent?

Leestip:
• Komen tot Jezus Christus (John Bunyan)
• Dordtse Leerregels hoofdstuk 3/4 paragraaf 8 & 9

Jan-Pieter Jelier

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: