Kwaad-doener of goed-doener?

Kwaad-doener of goed-doener?

Prediker 8 vers 12
Hoewel een zondaar honderdmaal kwaad doet en God hem de dagen verlengt, zo weet ik toch dat het dien zal welgaan die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen.

Ben jij goed-doener of een kwaad-doener?

De afgelopen weken hebben we toegeleefd naar Pasen.
Ik ook. Een stapel goede boeken lag klaar. Ik hoorde preken over Petrus, die maar niet stil volgen kon. Petrus die steeds voor Jezus strijden wil. De discipel die zo graag iets wil doen voor Jezus. Petrus die Jezus in liefdevolle hoogmoed zo voor de voeten loopt.
Wat heb ik me voorgenomen om niet als een Petrus te zijn…

Alle goede voornemens zijn verdampt. Er blijft alleen een kwaaddoener over. Ik doe precies dát, wat de Heere níet van mij vraagt. Herken jij dat? Dat je, terugkijkend, zeggen moet: ‘Ik verknoei, verpruts en verderf alles.’
Jij en ik, wij zijn kwaaddoeners. Niet per ongeluk één keer. Néé, honderdmaal kwaad. Drukt dit kruis van jouw zonden en Gods oordeel jou zwaar?

Het is Goede Vrijdag geweest. De dag om de dood des Heeren te gedenken…
En dat met een hoofd vol aardse zaken, een hart vol schuld, vuile handen?
Bid mee met Ruth Bryan: ‘Mijn gezegende Heere, openbaar Uzelf, Uw dierbare Persoon, aan Uw arme, vermoeide pelgrim, want Gij zijt mijn rust en mijn verkwikking’.

Wat een les: ‘ik, een zondaar die (meer dan) honderdmaal kwaad doet’. Maar… vervolgt Prediker: ‘zo weet ik toch dat het dien welgaan zal die God vrezen’!
God vrezen? Dan is het jouw kinderlijke begeerte dat Jezus, uit genade, in het middelpunt van jouw leven staat. Dit niet te kunnen… en er toch zo intens naar verlangen. Kan dat samengaan? Ik doe kwaad en ik vrees God?

Deze twee dingen heeft Petrus geleerd: Ik doe kwaad en ik vrees God.
Hoe dat kan? Niet Petrus deed iets goeds. Niet Petrus kon iets vasthouden. God hield hem vast!
Enkel genade!

Dan heb jij ook geleerd dat jij zo’n ellendige kwaaddoener bent. Dan lig je, stil, verbroken, schuldig en vuil bij de voet van Zijn kruis. Dan is Jezus zo gepast! Dan is Zijn dood, Zijn bloed, Zijn voldoening zo nodig! Kun jij alleen maar van genade leven? Mag jij het weten: Hij voor mij?

Of houd je vast aan je goede voornemens en goede bedoelingen, als een echte goed-doener. Dan is het: ik voor Hem. Zulke goed-doeners lopen Jezus voor de voeten…

Opdracht
Wees niet tevreden voordat je zeker weten mag: ‘Hij voor mij!’ Dan zal het je welgaan…

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: