Leid mij in Uw waarheid...

Hoe kun je nu weten of je een kind van God bent? Die vraag herken je vast wel. Wat zou je daar graag een antwoord op krijgen. Dominee Karels zegt over deze vraag: “Ten diepste kun je dat weten als de Heere daar licht over geeft door Zijn Geest en de kracht van het Woord. En je gaat het altijd aan de vruchten zien.” Zelfonderzoek is de sleutel om antwoord te krijgen.

Kunt u uitleggen wat zelfonderzoek is?
“In zelfonderzoek zit het woord ‘onderzoeken’. Bij zelfonderzoek onderzoek je hoe het ligt tussen de Heere en je ziel. Zelfonderzoek kan alleen met het licht van Gods Geest en moet getoetst worden aan Gods Woord. Het doel van zelfonderzoek is in de eerste plaats de eer van God. In de tweede plaats moet het een wederkeren geven tot de Heere. En in de derde plaats is het nodig, opdat we onszelf niet bedriegen voor de eeuwigheid. Daarom blijft zelfonderzoek ook nodig tot op de dag van ons sterven.”

Meer lezen over zelfonderzoek? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël#13.
Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: