Met Gods hulp

Je zat nog op de basisschool. Je stond voor de klas. Iedereen keek naar je. Je voelde je hart sneller slaan. Je had moeite met het stilhouden van je handen. Die dag was je spreekbeurt. Je wilde het graag goed doen.

Ik herinner me die tijd nog goed. Ik had veel last van zenuwen en durfde mijn spreekbeurt eigenlijk niet te houden. In die tijd had ik een psalm geleerd. Psalm 3: 3.

Ik lag en sliep gerust
Van ’s Heeren trouw bewust
Tot ik verfrist ontwaakte
Want God was aan mijn zij
Hij ondersteunde mij (…)

De dag voor ik mijn spreekbeurt hield, zong ik deze psalm voor het slapengaan. Dit gaf echte rust. Die nacht en bij de spreekbeurt. Ik hield er een 9,5 aan over. En ik wist Wie ik daarvoor moest danken.

Nu is het de periode van de examens. Misschien is het voor jou ook wel zover. Hoe ga jij ze in? Zit je vol zenuwen? Heb je veel geleerd? Denk je dat het je lukt of twijfel je nog?
Alle kracht die wij hebben krijgen we van God. Hij is ook degene naar wie je toe mag gaan als je het moeilijk hebt. Hij is degene aan wie je hulp kan vragen voor de komende tijd. Want Hij kan helpen.

Psalm 121 is een psalm die veel gelezen wordt voor toetsen of examens. ‘Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Je zou hem eens moeten nalezen. Zo kan de Heere je ook helpen tijdens de toetsen. Hef je ogen maar op naar omhoog.

Je zegt misschien: ‘Ik heb zoveel last van zenuwen. Straks komt het niet goed. Straks vergeet ik dingen die ik heb geleerd.’
Vergeet nooit dat de Heere overal is. Ook in de examenzaal. Niemand dan Hij weet beter hoe jij je voelt. Ook al zitten er nog zoveel mensen om je heen.
Vouw je handen en bidt tot Hem om hulp. Hij kan het geven. Hij wil het geven.

Verwacht jij je hulp al van de Heere?

Jacolien Geluk

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: