Serie 'Bijbelstudies over Prediker' Naar Gods huis!/?

Prediker 4:17a
Bewaar uw voet als gij ten huize Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen.

‘Hoe branden mijn genegenheên,
om ’s HEEREN voorhof in te treên!‘

Met dit versje word je op zondagmorgen wakker. Aan de ontbijttafel hoor je de kerkklokken luiden…
Maar… jij mag níet naar Gods huis.

In de bibliotheek vond ik een dagboek van Ruth Bryan, waarin zij (170 jaar geleden) haar geestelijke ervaringen opschreef.

Terwijl ik tussen de volle boekenkasten sta, open ik het boek. Nieuwsgierig laat ik mijn ogen over de eerste zinnen glijden: “Dierbare dag van heilige rust en hemelse vrede. Ik kan niet opgaan naar het huis des Heeren om te aanbidden (…) maar de Heere van het huis komt tot mij, en maakt mij gelukkig in Zichzelf! Hoewel Hij de poorten van Sion bemint, verwaarloost Hij de woningen van Jakob niet (Psalm 87:2) maar bezoekt Zijn gevangenen op zoete wijze met Zijn liefde en gunst, die beter zijn dan het leven.”

Deze ervaring van Ruth - dat de Heere van het huis tot mij komt! - is geen vanzelfsprekendheid. Maar je mag er om vragen. Misschien mag jij zondag ook niet naar de kerk. De Heere kan je thuis opzoeken, zoals Hij eens bij Ruth Bryan deed.

Mag jij zondag wel naar Gods huis? Of ga je in gedachten naar de kerk? Let er goed op wáár je naar toe gaat. Je gaat niet naar een gewone plaats, maar naar een plek die heilig is. Daarom moet je een ootmoedige en eerbiedige houding aannemen als je naar de kerk gaat. Bedenk: “Ik nader voor Gods aangezicht” (dit staat in de kanttekening bij vers 17).

Hoe nader je eerbiedig? Bid voor de dienst, op je slaapkamer. Vraag om een zegen voor je ziel. Vraag of de Heere je wil helpen om eerbiedig tot Hem te naderen.

En als de dienst begint?

Thuis luisteren, kan lastig zijn. Maar weet je, het maakt voor de Heere niet uit of je op een gewone bank of op een kerkbank zit. Doe daarom je plicht en neem een eerbiedige houding aan! Lees, zing en bid mee. Je zit immers voor Gods aangezicht! Ook thuis…

Opdracht voor zondag

  • Bid voor de preek om een zegen voor je ziel en om wijsheid voor de predikant of ouderling.
  • Vraag na de dienst om Gods hulp zodat je in je hart de woorden uit de preek mag bewaren. Zodat je er verder over na kunt denken.

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: