Regenboog

Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken.
Genesis 9: 13a

donkere wolken
een onstuimige lucht
voorovergebogen
fiets je
de regen tegemoet
opeens
blaast een straal zon
tegen de grijze lucht
God zet een boog in de wolken

Wat kan het donker zijn in je leven.
Het maakt je neerslachtig.
Moedeloos.
Is het in jouw ziel ook duister?
Je kan maar niet geloven.
Vertwijfeld vraag jij je af: “Heere, weet U nog van mij?”

Zie je de boog in de wolken?
De regenboog wijst je op Hém.
Hij kan een grijze lucht veranderen in een schouwspel van kleur.
Hij, de Ik Zal Zijn Die Ik Zijn Zal, is eeuwig trouw!

Niet alleen jíj ziet de regenboog.
God ziet ook Zijn boog.
Dan gedenkt Hij.
Aan Zijn schepping,
en aan Zijn verbond van genade.
En… zelfs als jij het niet bekijken kan, denkt Hij aan ontrouwe zondaren.
Uit enkel genade.

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: