Veilig in Gods hand, Esther en haar volk

Dominee B. Labee schreef een boek over Esther.

“Het was acht jaar geleden dat we het boek Jong zijn in twee werelden, leven als Daniël en zijn vrienden schreven. Je zou dat boekje kunnen zien als de ‘neerslag’ van een prekenserie in onze eerste gemeente, bijzonder gericht op de jongeren in de gemeente.

Veilig in Gods hand, Esther en haar volk is geschreven in de huidige gemeente die we mogen dienen, opnieuw na een prekenserie. Ook dit boek heeft een spits naar onze jongeren.

Eigenlijk hoop ik dat beide boeken gebruikt mogen worden om te laten zien hoe je in een samenleving – die heeft afgerekend met de levende God – christen kunt zijn. In het Bijbelboek Esther komt de Naam van God niet één keer voor. Alsof het over onze tijd gaat… En dan blijkt dat de Heere naar Zijn trouwverbond en oneindige zondaarsliefde voortgaat met Zijn Kerkvergaderend werk. Het is mijn diepe verlangen dat dit boek gebruikt mag worden om de Heere te gaan zoeken, dienen en vrezen!

Het schrijven gaf veel voldoening omdat meer en meer de vele praktische lijnen naar vandaag op papier kwamen. Zelf hebben we bij het vers voor vers doornemen van het zo bekende Bijbelboek Esther nog duidelijker Gods voorzienige leiding mogen zien. Hij zorgt voor Zijn volk Israël, waaruit de Messias, Jezus Christus, geboren zal worden. Want uiteindelijk gaat het om Déze Koning, Die Zijn kinderen de genadescepter toereikt. In een weg van omkomen mogen zij ontkomen aan Gods rechtvaardig oordeel en door het werk van Gods Geest het leven vinden in de Zaligmaker.”

Meer lezen over Esther, maar ook over twee andere inspirerende meisjes? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#8.

Lees meer over het magazine.