Wat is eerlijke handel?

Iemand die dagelijks te maken heeft met eerlijke handel is Herman Bisschop. Hij is projectleider Agribusinesses bij Woord en Daad. Vanuit deze functie werkt hij mee in agrarische projecten in Afrika en Azië. In die projecten staat de boer en zijn gezin centraal, maar wordt geprobeerd om de hele waardeketen te verbeteren. Eerlijke handel speelt hierin een grote rol.

Wat is eerlijke handel?
“Vanuit mijn werk heb ik volop met eerlijke producten en handel te maken. Hierbij gaat het om drie zaken. Allereerst is het belangrijk dat er een goede, eerlijke prijs voor een product gegeven wordt. Verder gaat het om goede, gezonde werkomstandigheden, dus geen slavernij of kinderarbeid. Ook moet het goed zijn voor het milieu.”

Je noemde al de werkomstandigheden. Hoe ziet sociale ongerechtigheid er in 2021 uit?
“Sociale ongerechtigheid komt op veel verschillende manieren voor. Zo zijn er erg veel mensen in ontwikkelingslanden die werk doen tegen een loon waar je eigenlijk niet van kan leven. In Ethiopië werken mensen in kledingfabrieken voor amper één euro per dag! De verdeling van de corona-vaccins laat ook een stukje sociale ongerechtigheid zien. De rijke landen hebben grote hoeveelheden ingekocht, terwijl de arme landen veel langer moeten wachten tot zij ook beschikking krijgen over voldoende vaccins. Of je nu voor of tegen vaccineren bent, deze verdeling is oneerlijk! Verder zijn de armste mensen over het algemeen degenen die het dichtste bij de natuur leven. Om deze reden worden zij ook het hardst geraakt door veranderingen in het klimaat, terwijl zij het minste bijdragen aan het veroorzaken hiervan.”

In hoeverre zijn wij, als christenen, verantwoordelijk voor deze sociale ongerechtigheid?
“Niet alleen christenen, maar de hele mensheid draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Als christenen hebben we wel in het bijzonder de opdracht om verder te kijken dan onszelf. Niet voor niets is het grote gebod dat we God lief moeten hebben boven alles en de naasten als onszelf. We zouden dus wel extra hard ons best mogen doen om de sociale ongerechtigheid te verminderen.”

Neem het onderwerp kleding. Vaak is het lastig om te achterhalen hoe kledingstukken geproduceerd zijn. Hoe kan je daar goed zicht op krijgen?
“De kledingindustrie is over het algemeen niet erg transparant. Het is bijna niet te doen om voor elke aankoop te controleren waar het vandaan komt. Je zou voor je favoriete kledingwinkel kunnen uitzoeken waar zij hun spullen vandaan halen. Ga het gesprek aan in de winkel of neem contact op via de e-mail. Eerlijke producenten willen graag vertellen hoe de productieketen in elkaar zit. Je kunt ook de website van de winkel of een merk bekijken en zoeken naar informatie over de productie. Als een merk open is over de fabrieken waar de producten vandaan komen, is dit ook al een goed teken! Consuminderen of tweedehands kopen kan ook helpen. Doordat kleding elk seizoen aangepast moet worden en deze het jaar er op alweer uit de mode is, wordt er een enorme druk op fabrieken gelegd. In deze gejaagdheid moet alles snel en goedkoop zijn.”

Wat zou je mee willen geven om over na te denken, voordat we onze volgende aankoop doen?
“Ik wil geen lijstje doorgeven met punten die je wel en niet moet doen. Ik hoop dat je gaat zien dat keuzes die je maakt vaak effect hebben op de leefomstandigheden van mensen ergens anders in de wereld. Denk bij je volgende aankoop nog eens extra na of je niet onbewust een onverantwoord systeem in stand houdt!”

Meer lezen over eerlijke kleding? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#10.

Lees meer over het

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: