Serie 'Bijbelstudies over Prediker' Zoveel uitvluchten…

Prediker 7: 29
Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht.

“Wie wil er even helpen met de tafel afruimen?”
“Ik doe het niet, ik heb het gisteren ook al gedaan!”
“Sorry mam, maar ik heb zo online catechisatie.”
“Ik wilde net gaan douchen…”
“Ik heb de tafel al gedekt!”


Allemaal uitvluchten om niet te hoeven helpen… Mensen zijn toppers in uitvluchten verzinnen.
Eens was alles recht tussen God en de mens Adam. God heeft de mens goed gemaakt. Maar wij zijn diep gevallen! Niemand is meer zoals God het heeft bedoeld. We zijn ongehoorzaam, laks geworden.

Bedenk jij ook uitvluchten? Zoals “nu heb ik even geen zin”. Of: “ik wil eerst nog even dit of dat regelen”. “Nu ben ik te moe, morgen doe ik het echt anders”. Herkenbaar voor je?
Weet je dat je precies op Adam lijkt. Ook jij bent een ster in uitstel bedenken. Je wilt niet gehoorzamen. Je zondigt moedwillig. Je zoekt steeds uitvluchten (vonden). Net als ik…
Weet je wat jij moet doen? Geen ‘vonden’ meer zoeken! Vraag de Heere om ontdekkende genade. Dan wordt deze vreselijke waarheid in jouw ziel onthuld.

Lees eens (biddend) dit gedichtje uit het dagboek van ds. E. van Meer:
Och, mijn voeten zijn gebonden
aan de aarde; en mijn hart
is vol ongeloof en zonden,
en zit overal verward.
Trek mij dan door liefdebanden,
Heere Jezus, naar U toe;
Laat mijn hart in ijver branden,
dan word ik de weg niet moe.

Weet je waarom jij de Heere wél moet zoeken? Omdat je nú tijd hebt, elke avond vanaf 21.00 uur! Jouw Schepper heeft recht op jou(w tijd en aandacht)!
Stephen Charnock (een puriteinse predikant in de 17e eeuw) schreef dat je in je jonge jaren (nu dus!) de Heere moet zoeken. Waarom? ‘Mensen die jong worden wedergeboren en die het hoofd bieden aan de verleidingen van hun verdorven natuur, zullen kronen hebben met meer juwelen.’

Opdracht
Vecht deze dag of deze week tegen uitvluchten! Denk je aan de Heere? Zet je gedachte om in daden of gebed!

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: