Geloof

Timotheüs Geloof

Iedere zondagmiddag worden de Twaalf Artikelen voorgelezen en klinken de woorden: “Ik geloof….”. 
Wat zou jij opschrijven als je deze twee woorden zou moeten aanvullen? Wat is geloof eigenlijk? Wat moet je geloven? Zijn alle mensen die zeggen te geloven werkelijk kinderen van God?

In deze vierdelige podcastserie denkt ds. P.J. de Raaf uit Boskoop met jou na over vier soorten geloof: historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof en zaligmakend geloof.

Uit de geloofsbelijdenis

Vraag 21 - Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.

- Heidelbergse Catechismus -

Gespreksvragen

1. Bedenk een paar dingen die je wel met je verstand gelooft, maar die geen
uitwerking hebben op jouw leven. Hoe kan dat anders worden?

2. Komt tijdgeloof alleen voor bij mensen die heel gemakkelijk denken over
geloven, of zouden ook heel ernstige mensen tijdgelovigen kunnen zijn? Hoe
dan?

3. Welke wonderen heb jij meegemaakt? Waar hebben die wonderen jou gebracht?

4. Hoe kun je weten of je het zaligmakende geloof bezit?

5. Wat is het verschil precies tussen de eerste drie soorten geloof en het
zaligmakend geloof?

6. Kun je aan de hand van de twee kernwoorden “kennis” en “vertrouwen”
uitleggen in je eigen woorden wat het ware, zaligmakende geloof is?

7. Welke dingen heb je geleerd uit deze podcastserie?

Boeken

Alexander Comrie

Het ABC van het geloof

Wilhelmus à Brakel

Redelijke Godsdienst - deel 1b

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: