Bijbelrooster

Eerlijkheid
De Bijbel leert wat de Heere van ons vraagt als het over eerlijkheid gaat. Helaas komt het ook voor dat er sprake is van oneerlijkheid of een halve waarheid. Je leest dat God de leugen straft en eerlijkheid zegent. Nog iets anders. Het gaat in de tweede week over eerlijk zijn tegenover jezelf. Om dat te leren hebben we de Heere nodig, staat er in Psalm 139. Zo'n leerzame psalm over eerlijkheid en zelfonderzoek is de moeite waard om te zingen. Doen!
'Beproef mijn hart en mijn gemoed.
U weet, o God, of kwaad of goed
mijn oogmerk is en wat ik denk,
of ik U liefheb, o U krenk.
Zie, of mijn weg mij schuld zal geven.
Leid U mij naar het eeuwig leven.'

Psalm 139: 14
(Berijming ds. C.J. Meeuse)

Wees in alle opzichten eerlijk 22 juni

Lezen: 1 Johannes 3: 18-24
Zingen: Psalm 86: 6

 • Als je eerlijk tegenover jezelf bent, ben je dan ook eerlijk tegenover God?
 • Wanneer veroordeelt ons hart ons?

Maak je niets wijs 21 juni

Lezen: Openbaring 3: 14-22
Zingen: Psalm 26: 2

 • Wat maakten de Laodicenzen zich wijs?
 • Hoe denk jij over de woorden van vers 17 als je eerlijk tegenover jezelf staat?

Verander het één en ander 20 juni

Lezen: Jakobus 1: 19-27
Zingen: Psalm 141: 3

 • Over welke veranderingen, die met eerlijkheid te maken hebben, schrijft Jakobus?
 • Is er nog iets te veranderen in jouw leven?

Onderzoek jezelf 19 juni

Lezen: Klaagliederen 3: 27-40
Zingen: Psalm 119: 69

 • Wat leert vers 40 ons over het onderzoeken van jezelf op eerlijkheid.
 • Dus, waar dan heen?

Wees niet jaloers 18 juni

Lezen: Spreuken 3: 25-35
Zingen: Psalm 34: 7

 • Kun je eerlijk tegenover jezelf zijn als je jaloers bent?
 • Wat moet er dan gebeuren

Leer mij eerlijkheid 17 juni

Lezen: Psalm 139: 13-24
Zingen: Psalm 139: 14

 • Waarom moet eerlijkheid tegenover jezelf geleerd worden?
 • Hoe ziet zo'n les eruit?

Heere, help mij 16 juni

Lezen: Psalm 139: 1-12
Zingen: Psalm 139: 1

 • Hoe kan Psalm 139 je helpen om eerlijk tegenover jezelf te zijn?
 • Noem een belangrijke tekst als een gebedspunt

Liegen tegen God 15 juni

Lezen: Handelingen 5: 1-11
Zingen: Psalm 140: 11

 • Waarover logen Ananías en Saffira?
 • Waarom is dat zo erg: liegen tegen God?

Oprechte gift 14 juni

Lezen: Handelingen 4: 32-37
Zingen: Psalm 15: 5

 • Wat lees je in dit gedeelte over de oprechte gift van Joses?
 • Hoe oprecht is jouw 'geven'?

Leugen gestraft 13 juni

Lezen: 2 Koningen 5: 20-27
Zingen: Psalm 21: 12

 • Uit welk motief kom de leugen van Gehazi?
 • Waaraan zie je hoe erg God de leugen haat?

Een eerlijke overeenkomst 12 juni

Lezen: Jozua 2: 13-24
Zingen: Psalm 24: 2

 • Noem dingen van oprechtheid in de overeenkomst tussen de mannen en Rachab
 • Welk teken zou gegeven worden over dit eerlijke verbond?

Geloofsdaad van Rachab 11 juni

Lezen: Jozua 2: 1-12
Zingen: Psalm 125: 1

 • Lees ook Hebreeën 11:31 en praat over de geloofsdaad van Rachab, hoewel ze onwaarheid sprak.
 • Hoe wordt dat nú genoemd in oorlogsomstandigheden?

Godvrezende verloskundige 10 juni

Lezen: Exodus 1: 8-22
Psalm: 20: 1

 • Waaraan zie je dat God de 'leugen' van de vroedvrouwen niet afkeurt?
 • Welk gebod weegt hier zwaarder: het 6e of het 9e gebod?

Halve waarheid 09 juni

Lezen: Genesis 26: 1-11
Zingen: Psalm 34: 4

 • Wat was de 'halve waarheid' die Izak uitsprak?
 • Wat zegt dit over Izaks vertrouwen op wat de Heere beloofd had? (vers 3)

Gewillig 08 juni

Lezen: Handelingen 9:1-19
Zingen: Psalm 17: 3

 • Hoe wordt een onwillige Saulus een gewillige Paulus?
 • Wordt iedere dominee zó geroepen of ook wel anders?

God kent het hart 07 juni

Lezen: Handelingen 1: 15-26
Zingen: Psalm 139: 14

 • Op welke manier wordt Matthias gekozen?
 • Gebeurt het nog wel eens op kerkelijke vergaderingen dat het lot geworpen wordt en waarom?

Nieuw werkveld 06 juni

Lezen: Mattheüs 28: 16-20
Zingen: Psalm 8: 9

 • Waarom staat er deze keer 'nieuw werkveld' boven?
 • Hoe noem je dominees van nú, die naar 'alle volken' gaan?

Uitzending 05 juni

Lezen: Mattheus 10: 1-15
Zingen: Psalm 79: 7

 • Naar welke mensen worden de twaalf discipelen door Jezus gezonden?
 • Hoe noem je 'uitzending' van een dominee, nú?

Bid dan toch! 04 juni

Lezen: Mattheüs 9: 35-38
Zingen: Psalm 118:12

 • Bidden voor nieuwe dominees is belangrijk, maar tot Wie dan?
 • Praat over die speciale naam 'de Heere van de oogst'

Volg mij 03 juni

Lezen: Markus 2: 13-17
Zingen: Psalm 51: 7

 • Hoe kwam het dat Levi direct luisterde naar Jezus' woord?
 • Denk over: 'volgen' als het over dominees van nú gaat.

Vissers van mensen 02 juni

Lezen: Mattheüs 4: 18-22
Zingen: Psalm 102: 16

 • Waarom riep Jezus deze mannen met de woorden: 'vissers der mensen'?
 • Waarom worden dominees nu nog zo genoemd?

Geroepen om te preken 01 juni

Lezen: Jona 3
Zingen: Psalm 138: 2

 • Was Jona direct gehoorzaam aan de opdracht die hij van God kreeg?
 • Vertel iets over de les voor Jona, voor het volk Israël en voor ons.

De roeping van Jeremia 31 mei

Lezen: Jeremia 1: 1-10
Zingen: Psalm 86: 6

 • Welke bezwaren noemde de jonge Jeremia toen God hem riep?
 • Wat sprak God toen en wat belooft Hij nu aan jonge mensen die Hij roept om in Zijn Koninkrijk te dienen?

God roept Jesaja 30 mei

Lezen: Jesaja 6
Zingen: Psalm 103: 11

 • Hoe roept God Jesaja tot profeet?
 • Wat gebeurde er eerst vóór Jesaja zei: 'Zie, hier ben ik, zend mij heen'?

Boodschap van God 29 mei

Lezen: 1 Samuël 3: 12-21
Zingen: Psalm 99: 5

 • Welke boodschap sprak God tot de jonge Samuël?
 • Waarom niet tot de oude Eli?

De roeping van Samuël 28 mei

Lezen: 1 Samuël 3: 1-11
Zingen: Psalm 62: 8

 • Wanneer begreep Samuël dat het de Heere was, Die hem riep?
 • Wat kun je van de luisterhouding van Samuël leren?

Roeping van Mozes 27 mei

Lezen: Exodus 3: 1-12
Zingen: Psalm 68: 17

 • De Heere roept Mozes met een hoorbare stem en onder zichtbare tekenen.
 • Hoe roept God nu tot een ambt?

De Heere roept Abram 26 mei

Lezen: Genesis 12: 1-9
Zingen: Psalm 105: 3

 • Wat betekent voor Abram de goddelijke roeping?
 • Met welke Bijbelse woorden lees je het antwoord?