Brieven aan zeven gemeenten

De apostel Johannes schrijft aan zeven gemeenten een brief, gedicteerd door de Heere Jezus zelf. Een goed begin van 2024, een goed begin van de dag in de eerste 8 weken. De eerste week over Patmos en daarna elke week een brief. Meer informatie op danielonline.nu/zevengemeenten