Bijbelrooster #3 - Zingende kleuren

Bijbelrooster #3 - Zingende kleuren

Omdat we in dit nummer nadenken over kunst, begint het bijbelrooster met de bouw en inrichting van de tabernakel. Een kunstwerk naar hemels model. Het doel van dit kunstwerk kun je lezen in Exodus 25:8. Je leest ook over Jezus’ preekkunst. Hij gebruikte vaak beeldspraak om onderwijs te geven over het Koninkrijk van God. In het rooster lees je ook over Gods kunstwerk in de schepping.

Zo gaf de Levensbron
een standplaats aan de zon;
Hij legt haar licht aan banden.

(Psalm 19:2b ds. C.J. Meeuse)

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: