Waarom?

We zitten klaar om de cursusmorgen te beginnen met gebed, als Landi de kerk binnenstapt. Met zijn glimmende ogen en donkerbruine haar dat alle kanten op staat, is het een innemend mannetje. Behalve lenig en snel is hij ook vlug van begrip. De verhalen die hij hoort, weet hij feilloos na te vertellen. Om mee te mogen doen met de Engelse zomercursus, zeurde hij zijn moeder de oren van het hoofd. Soms haakt hij pas halverwege de morgen aan. Vandaag heeft onze verstrooide professor zich niet verslapen en stapt hij als eerste over de drempel.

“Landi, wij gaan bidden met elkaar. Goed luisteren, dan kun jij ook leren bidden”, spoort mijn Albanese collega hem aan. Met z’n drieën leggen we de morgen die voor ons ligt in de handen van de Heere.

We genieten van het enthousiasme van de kinderen. Vol aandacht luisteren ze naar het Albanese en Engelse Bijbelverhaal. Met Engelse oefeningen op de computer en spreekvaardigheid in groepjes wordt de rest van het programma gevuld. Uiteraard ontbreekt een gezellige pauze niet. Voordat we er erg in hebben, is het tijd om af te ronden. “Wil iemand van jullie ook bidden en danken?”, vraag ik aan de kinderen. Landi steekt meteen zijn vinger op. Het is voor het eerst dat hij voor de groep wil bidden. “‘We mogen de Heere danken voor wat Hij ons gaf”, probeer ik uit te leggen. “We mogen Hem ook iets vragen, we mogen dingen van Hem bidden.” En dat doet Landi. Hij dankt de Heere voor de morgen die achterligt en voor het goede dat Hij gaf. Dan is het even stil. Wat schuchter vervolgt hij: “En Heere God, waarom zijn er zoveel mensen ziek en sterven er zoveel mensen? Amen.”

Heel de schepping zucht… Ook Landi met zijn altijd olijke blik. Maar zijn waaromvragen brengt hij bij het juiste adres. Net als Abram (Gen.15:2,3) en veel psalmdichters (Ps.2:1, 13:2,3) dat voor hem deden. Want geen zucht gaat aan de HEERE voorbij (Ps.38:10)! Ds. Matthew Henry merkt bij Genesis 15 treffend op: “Hoewel wij nooit moeten klagen óver God, mogen we wel tot Hem klagen en het geeft enige verlichting aan een belaste geest zijn geval voor te leggen aan een gelovige en medelijdende vriend: zo’n vriend is God.” Alleen om Jezus wil. Amen.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: