De keuze

Deze blog is geschreven door Gerben Veenema De keuze

"Jij moet de keuze maken voor Jezus. Hij zegt toch: bekeert u! Jezus zal niet iets vragen wat je niet kunt doen. Jij moet Hem aannemen want zovelen Hem aangenomen hebben in het geloof heeft Hij kracht gegeven kinderen Gods genaamd te worden!"

Het zijn de woorden van mijn collega. Hij en ik konden het niet eens worden. Onze vraag? Wat doet de Heere en wat doet de mens in de bekering? Hij legt de mogelijkheid tot bekering volledig bij de mens. Dat doet hij op grond van de Bijbel.

Ik laat ook Bijbelteksten aan hem zien. De Bijbel leert ons dat wij niet kunnen omdat wij niet willen. Psalm 14 vers 3 leert ons: Er is niemand, die goed doet, ook niet een. Of Johannes 5 vers 40: Gij wilt tot Mij niet komen. Of Romeinen 3 vers 11: Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Hoe zit dat dan?

Een tijdje later las ik iets over de bekering van C. S. Lewis. Lewis was een bekende schrijver uit Engeland. Als wetenschapper had hij tijdens zijn studie het geloof vaarwel gezegd. Geloven is onzin, zo vond hij. Toen hij echter als wetenschapper aan de universiteit werkte, merkte hij dat veel van zijn collega's wel geloofden. Ook zijn beste vrienden, voor wie hij veel respect had, geloofden. Door de gesprekken met hen kwam hij erachter dat het geloof geen onzin is, maar zeer noodzakelijk. Hij werd op een heel verstandelijke manier tot de Heere gebracht. Lewis vertelt zelf: "Toen ik in de bus naar huis zat, toen kwam die keuze. Ik moest die keuze maken en kon er niet meer omheen. Er waren twee wegen. En ik koos om mijn God te volgen. Hoewel, een andere keuze had ik niet kunnen maken. Het andere was geen optie meer, dat had God onmogelijk gemaakt.”

Wij moeten zeker een Goddelijke keuze maken, door de Heilige Geest in ons hart gewerkt. Maar als we dan voor de Heere kiezen, zullen we niet anders kunnen dan belijden dat het de Heere Zelf is die heeft geleidt. Daarom komt Hem alle eer toe!

“Laat mij niet mijn lot beslissen.
Zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen.
Als Gij mij de keuze liet.”

Mijn collega en ik eindigden ons gesprek. Hij zou erover nadenken. Ik was ook aan het denken gezet.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: