Engelen

In de pastorie van Wijk en Aalburg waren we in gesprek met ds. C. Hogchem over het thema ‘engelen’. “De belangrijkste taak van de engelen is het verheerlijken van God. Alles wat zij doen is tot Zijn eer. Daar hoort ook bij dat zij hier op aarde uitgezonden worden ten goede van de strijdende kerk.”

Vanwaar komt uw interesse voor het onderwerp ‘engelen’?
“Vele jaren geleden vroeg een vriend mij om hulp. Occulte krachten belaagden hem en hij wist niet wat hij moest doen. Ik zat toen net op de Theologische School. Natuurlijk wilde ik hem helpen, maar ik was wel voorzichtig. Omdat ik niet wist wat goed was, vroeg ik de Heere om wijsheid. Psalm 34 (berijmd) kwam in mijn hart: Des HEEREN engel schaart, een onverwinb’re hemelwacht, enz. De Heere liet mij zien dat er behalve die occulte krachten ook nog een andere kant was. Christus wil een bescherming zijn door middel van engelen. Dat gaf rust en daarna ben ik naar die man gegaan. Vanaf die tijd heeft het onderwerp mijn bijzondere belangstelling.”

Hoeveel engelen zijn er?
“Daniël ziet in het visioen van de vier dieren in Daniël 7 de Rechter op Zijn troon en de engelen rondom Hem. Dan staat er in de Bijbel dat duizendmaal duizenden Hem dienden en tien duizendmaal tien duizenden voor Hem stonden. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken voor een onbegrijpelijk groot aantal.
God schiep de dieren naar hun aard. Van elk schepsel zijn er uiteindelijk miljarden, dus van de engelen ook. Een ontelbaar aantal. Indrukwekkend dat God de miljarden engelen in één keer schiep. Bij Hem is een onuitsprekelijke majesteit.”

Meer lezen? Lees heel het thema-artikel op bladzijde 8-11 van Daniël #3.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: