Het is dopen vandaag…

Jouw vraag Het is dopen vandaag…

Als de Heilige Doop wordt bediend, gaat het vooral om het kind en zijn ouders. Maar ligt er in een doopdienst ook een belofte voor de gemeente?

“Het is dopen vandaag...” Hoe gaat dat vaak in een gemeente? Het is drukker dan anders, want er zijn gasten die speciaal voor het dopen komen. Die worden met extra belangstelling bekeken. Ook de echtparen die laten dopen en uiteraard de te dopen kinderen krijgen veel aandacht. De liturgie wijkt af van een gewone eredienst en dat is een welkome afwisseling. Is dat het? Daar lijkt het vaak wel op. Maar een doopdienst is zoveel meer. Juist ook voor de gemeente.

Het sacrament van de Heilige Doop wordt bediend in de eredienst, als centrum van het gemeentezijn. Dat is niet voor niets. De doop is een teken en zegel van Gods genadeverbond. Het laat zien dat wat de HEERE zegt in Zijn Woord over het zaligmaken van zondaren, vast en zeker is. Zoals het water van de doop het voorhoofdje van de gedoopte kinderen heeft gewassen, zo zeker wast Hij de zonden van al Zijn kinderen af in het bloed van Christus.

Zichtbaar in de gemeente
Het genadeverbond, waarin de HEERE beloofd heeft dit te zullen doen, wordt zichtbaar binnen de gemeente. In de gemeente wil God Zijn genade verheerlijken in harten van zondaren. Dat doet Hij in het bijzonder door de prediking te zegenen. Ons hart is gesloten voor het Woord van God. Maar de Heilige Geest opent in de wedergeboorte ons hart. Hij brengt het Woord binnen. Hij gaat erin wonen en werken. Ontdekt ons aan onze verlorenheid voor God, maar laat ook het licht van het Evangelie vallen op de Heere Jezus, die alleen onze Zaligmaker kan en wil zijn. En in de doop belooft God dat Hij dat wonder wil werken in het nageslacht van de gemeente. We zingen bij elke doopsbediening uit Psalm 105: Hij gedenkt Zijn verbond tot in der eeuwigheid; het woord dat Hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten (vers 8). Dat is niet zomaar een mooi versje als de kinderen worden binnengebracht, maar hier zingt de gemeente van Gods onwankelbare trouw tot in het laatste nageslacht. Dit psalmvers heeft mij persoonlijk meerdere keren bemoedigd. Dan geloofde ik vast dat de HEERE aan Zijn verbond wilde denken, ook in de volgende generatie van de gemeente.

Verwachting van de HEERE
De Heere heeft het beloofd: Het zaad zal Hem dienen; het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten (Ps. 22: 31). Wanneer de Heilige Doop in de gemeente bediend wordt, wordt dat zichtbaar. Als de Heere het sacrament aan hun hart zegent, worden Gods kinderen niet alleen verzekerd van de afwassing van de zonden door het bloed van Christus, maar mogen ze ook zien op de belofte van God dat het zaad van de gemeente Hem zal dienen. Als ze op zichzelf en op de gemeente zien, is er geen enkele verwachting. Het wonder is dat ze door het sacrament van de Heilige Doop verwachting krijgen van de Drie-enige Verbondsgod, Die in de doop een uitroepteken achter Zijn eigen Woord plaatst.

Wat betekent dit voor jou? Je bent gedoopt. De doop wast je zonden niet af. We gaan er ook niet vanuit dat je als kind van de gemeente wedergeboren bent. Maar de HEERE heeft als de trouwe God wel beloofd dat wonder in het nageslacht van de gemeente te zullen werken. Daarbij mag je je handen vouwen en de Heere aan Zijn eigen Woord herinneren. Je mag het de Heere voorhouden: ‘Heere, U hebt het zelf gezegd: U denkt aan Uw verbond tot in eeuwigheid en het zaad van de gemeente zal U dienen. Wilt U dat, ondanks mijn zonde en schuld, vervullen in mijn leven?’. En de doop zet daar een uitroepteken achter! Hij doet wat Hij belooft.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: