Serie 'Bijbelstudies over Prediker' Hoeveel wil jij weten?

Prediker 1: 17 - 18
17. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaargeworden dat ook dit een kwelling des geestes is.
18. Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart.

Een diepe zucht… je boek is uit.
Hoeveel lees, of zie jij eigenlijk op een dag?
Elke dag komen er veel prikkelende teksten voorbij. Veel interessante beelden dringen zich aan je op.

“Veel wijsheid is veel verdriet”, zegt Prediker. En dan te bedenken dat de Prediker dit schreef in een offline wereld! Wat een toepasselijke woorden. Ben jij weleens bezorgd door al het nieuws dat je online ziet? Soms best verwarrend en beangstigend toch?

In de avond, als alles stil wordt, overdenk ik mijn dag.
Is er iets in mijn gedachten blijven hangen?
Een Bijbelvers.
Die dag ging mijn dagboek over een tekst uit Jesaja.
De woorden blijven ‘hangen’ in mijn gedachten, de dag door…. Op de fiets, tijdens het eten, in bed.
Heb jij dit wel eens ervaren tijdens het lezen van Gods Woord? Dat een tekst zo passend voor je is. Op dát moment, díe woorden die precies aansluiten bij jouw situatie of jouw vragen.

Zo werkt de Heere!
Verwaarloos zulke zinnen niet. Veracht deze ‘kleine dingen’ niet. Laten het richtingwijzers voor je zijn.
Er is heel veel informatie beschikbaar. Maar laat de Bijbel jouw leidraad zijn. Elke dag.
Want Bijbelse wijsheid geeft géén verdriet, géén vermoeidheid, géén smart. Nee! Matthew Henry schrijft in zijn Bijbelverklaring: “Hij of zij die toeneemt in hemelse wijsheid, vermeerdert zijn blijdschap”.

Opdracht:
Denken! Waar ging de preek zondag over? Weet jij nog één psalmvers, Bijbelvers of zin uit de preek? Schrijf deze op. Vraag de Heere of Hij je helpen wil om deze woorden in je hart te bewaren.

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: