Keti Koti, geen slaaf meer?

Keti Koti, geen slaaf meer?

Je zal het maar zijn. Jong, sterk en nog vol dromen. Plotseling wordt alles verstoord. Vreemden vallen je dorp binnen. Ze doden de meesten van je familie. Ze branden alles plat. Ze nemen jou en nog een aantal anderen mee. Ze verkopen je. Je komt in een andere wereld terecht. Een wereld die niet draait om jou. Die niet geeft om jou. Een wereld waarin je minder waard bent dan een beest. De wereld van een slaaf.

Misschien laat dit stukje geschiedenis je koud. Je hebt er weinig mee. Of misschien gruw je er juist wel van. Het lijkt je onlogisch om slaven te hebben die voor je werken. Het lijkt je een mensonterend bestaan om altijd te moeten doen wat een ander wil. Om niets waard te zijn.

Nu ben jij, als je onbekeerd bent, ook een slaaf. Vrijwillig. Je hebt je handen uitgestoken naar de duivel. Hij heeft je vanaf het eerste begin al vastgelegd aan de ketting. Maar je boeien knellen niet. Je voelt ze amper. Je vindt het wel prima zo. Je denkt misschien: ‘Ik mijn handen uitsteken naar de duivel? Echt niet! Dat heeft Adam gedaan in het paradijs. Ik heb daar niets mee te maken.’ Het lijkt daarbij dat je een goed leven hebt. Je kunt doen en laten wat je wilt. Je kunt God en de wereld tegelijkertijd dienen.

Als Gods Woord je eens raakt, dan knellen die banden wat. Je voelt je niet zo gelukkig als altijd. Maar je ligt zo vast aan de ketting. De duivel laat zich horen. Hij valt op je aan. Hij trekt je zo gemakkelijk terug de wereld in. Hij sust je. Je hebt het immers goed bij hem?

Het is honderdvijftig jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Voordat dit gebeurde ging er een geweldige strijd aan vooraf. Weggelopen slaven organiseerden zich samen en vielen plantages aan. Suriname werd daar steeds armer door. Andere landen oefenden grote druk uit op Nederland. Uiteindelijk werd op 1 juli 1863 de slavernij opgeheven.

Zoals de slavernij toen is afgeschaft, moet ook aan jouw slavenbestaan een einde komen. Als God door de Heilige Geest in je hart komt werken, word je werkelijk wakker geschud. Dan ga je zien in welke staat je verkeerd. Dat je bij God vandaan bent gegaan. En je een slaaf van de zonde bent geworden. Dat je zelf niet meer los kunt komen. Dan komt er een droefheid naar God in je hart. Je gaat strijden door te vechten tegen de duivel, de zonde en de wereld. De Heere Zelf gaat je leren dat je ellendig leeft. Dat je God niet kunt ontmoeten. En dat het rechtvaardig zou zijn als Hij je verloren zou laten gaan. Misschien zeg je: ‘Dan is het hopeloos.’

Maar zegt Paulus in 1 Timotheüs 2: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.”

God gaf Zijn Zoon om een eind aan de slavernij te maken. Heeft Hij jou al bevrijd?

Jacolien Geluk

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: