De Heilige Geest

Het hemelgordijn gaat open. Johannes ziet dingen die mensen normaal niet zien. In opdracht van Christus schrijft hij alles op. Openbaring vertelt ons nieuwe dingen. Dingen die we nog niet zo duidelijk wisten vanuit de andere Bijbelboeken. Openbaring zet alles op scherp. Het laat zien waar het nu nog om gaat in de laatste dagen, de dagen tussen Jezus’ hemelvaart en Zijn wederkomst. Christus bemoedigt Zijn kerk, zodat ze het vol kan houden.

Openbaring in vogelvlucht
In het laatste Bijbelboek komt Jezus Christus tot je. Hij laat je de werkelijkheid zien, die je met je ogen niet ziet. Er is één Koning over alles: Jezus Christus. Er is een duivel. Hij is geworpen op de aarde en wil Gods Kerk verslinden (Openb.12). Het lukt hem om massa’s mensen te verleiden. Miljarden mensen volgen hem, betoverd door zijn kunsten. Gedachteloos gaan ze verloren. Verleid door alles wat mooi, lekker en heerlijk is (Openb. 18:14). Er zijn ontzagwekkende engelen, door wie Christus het wereldgebeuren regeert (Openb. 18:1). Er is een grote, laatste dag. Dan is het spel van de duivel uit. Alle doden staan op. Ze worden geoordeeld door het Lam. Er is een hel. Een poel van vuur en sulfer. De plaats van eeuwige pijn voor alle ongelovigen en halfslachtige ‘christenen’ (Openb. 21:8). Er is een hemel. Een nieuw Jeruzalem. Een onbeschrijfelijke heerlijkheid wacht voor hen die overwinnen. Hen die niet vallen voor de duivel, het beest, en al hun kunsten.

Meer lezen over het Bijbelboek Openbaring? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#21.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: