Prediker 9: 7-9
Ga dan heen, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met goeder harte; want God heeft alreeds een behagen aan uw werken.
Laat uw klederen te allen tijde wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.
Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelen levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, en uw arbeid dien gij arbeidt onder de zon.

‘Geniet!’ zegt Prediker

Geniet van je eten
‘Eet je brood met vreugde!’ Dit is de eerste praktische les. ‘Eet je brood als een Christen’, zegt Matthew Henry. Hoe doe je dat? Met verheuging des harten (Hand 2:46). Dat wil zeggen: matig, iedereen een eerlijk deel, verheugd in God. Eet jij zo jouw lunch en diner?

Joseph Alleine stelt een aantal vragen in zijn boekje ‘in gesprek met uw hart’. Denk na de maaltijd eens over deze vragen: Heb ik tot Gods eer gegeten en gedronken? Heb ik de tafel niet verlaten zonder iets over God te zeggen? Ben ik niet te gulzig geweest?

Goed voor jezelf zorgen
‘Laat je kleding altijd schoon zijn en zalf je hoofd met olie.’ Trek mooie, nette kleding aan. Doe een lekker luchtje op! Zorg voor een schoon en fris lichaam. Als jij in de spiegel kijkt, bedenk dan: wat zou de Heere van mij zeggen? Is het zo goed, Heere?

Genieten doe je met elkaar
‘Geniet het leven met je vrouw (of vriend, vriendin, gezinsleden).’ Deel uit! Houd je gaven niet alleen voor jezelf. Maar betrek de mensen die bij jou horen in jouw vreugde en gaven. Matthew Henry zegt: ‘Maak jezelf thuis aangenaam. Wees blij met het gezelschap van jouw gezinsleden. Verlustig je in jouw broers of zussen, in je ouders, in je vriend of vriendin. Wees het vrolijkst als je bij hen thuis bent!’ Gedraag jij je zo?

Iedereen onbeperkt genieten?
Geniet! Elke dag, van de gaven die de Heere jou schenkt. In de wetenschap dat je leven kort is…
Matthew Henry voegt hier iets belangrijks bij: ‘Verblijd je. Heb een vrolijk hart omdat je met God verzoend bent. Dan heb je alle reden om blij te zijn. Anders niet.’
Zoek als eerste Gods Koninkrijk. Bid om verzoening met God. Dan kan en mag en zal daar échte blijdschap op volgen.

Opdracht
Bedenk tijdens deze dag: Is mijn genieten tot Zijn eer? Geniet ik van alle gaven/dingen mét God?

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: