Bijbelstudies over Ruth #08 Een bijzondere keus

Ruth is inmiddels alweer een poosje in Israël. Na de bijzondere ontmoeting op de akker van Boaz, wil zij graag met hem trouwen. Ruth geeft hier volgens een oosters gebruik gehoor aan. Wat kunnen wij leren van de manier hoe Ruth met deze situatie om gaat?

Je leest door de verzen heen het bijzonder krachtige en tegelijk kwetsbare karakter van Ruth. Niet alleen Ruth, maar ook Boaz is eerlijk en open richting Ruth.

Download hier de Bijbelstudie die bij deze video hoort.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: