Bijbelrooster #11

Bijbelrooster #11

Als je leest wat boven dit stukje staat, denk je misschien: Moet ik dat zijn? Als je antwoord wilt op deze vraag, volg dan het Bijbelrooster. In het Bijbelrooster kun je elke dag onderwijs lezen over het onderwerp: Wees een zendeling. Laten we maar beginnen om biddend te zingen:

“Leer mij, o God van zaligheden
mijn leven in Uw dienst besteden.”

Het Bijbelrooster begint met het voorbeeld van een kleine zendeling. Hoe eenvoudig waren haar woorden, hoe kort was haar gesprek, maar hoe gezegend de uitkomst. Wat we nodig hebben om zendeling te zijn, ook in onze omgeving, leert de beste Zendeling ons. Je komt het tegen als je het Bijbelrooster volgt. Zeg je: “Ik voel me te jong om het werk te doen van een zendeling?” Lees dan hoe de Heere dezelfde bezwaren oploste voor Jeremia. We eindigen het stukje met een dichtregel van Nicolaas Beets: “Mijn God, laat mij op U vertrouwen!”

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: