Bijbelrooster #11 - Jong in je gemeente

Bijbelrooster #11

Jong in je gemeente. Dan is dit een speciaal themanummer voor jou. Daar hoort ook een Bijbelrooster bij. Jongere in je gemeente, de Heere roept je. Hij is Dezelfde Die jou al geroepen heeft bij je doop. En Hij roept je nog steeds, ook als jongere in je gemeente. Lees het maar in de Bijbelhoofdstukken die elke dag aangegeven zijn. Jij wordt aangesproken omdat je bij je gemeente hoort. Begin met lezen op de Pinksterdag. Wat is de Heere goed om jou te laten horen dat op de Eerste Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort is en nog steeds werkt, ook onder jongeren. De gemeente is Zijn werkplaats. Houd je aan het Woord dat je in je gemeente hoort. Het is zo goed om jong de Heere te dienen. De Bijbel leert dat het dienen van de Heere tot zegen is voor jezelf en het kan tot nut zijn van je gemeente waar jij een plaats gekregen hebt. Even stil zijn als je over de jonge Samuël leest:
“Toen Samuël hoorde
naar God in zijn jeugd,
rustte hij in Gods glimlach,
was Gods Woord al zijn vreugd.
Zo vaak zijn Gods kind’ren
jong gewekt uit de dood.
Vraag naar Hem nu je jong bent:
zoek een Redder in nood.”
Robert Murray MacCheyne

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: