Geloof en vervolging

Bijbelrooster #11 - Geloof en vervolging

Lezen we over geloof en vervolging in de Bijbel? Ja, daar lezen we veel over. In het Bijbelrooster kom je voorbeelden tegen van mensen die vervolgd werden om hun geloof. Denk aan de apostelen Petrus, Johannes en Paulus. Ondanks de vervolging kregen deze dienstknechten van God geloofskracht om vrijmoedig over die ene Naam te spreken: over de Naam van Jezus.

Toen kwam de duivel in actie. Hij wilde de mond van de apostelen sluiten, maar zijn plan mislukte. God had een ander plan. Hij gebruikte de geloofsvervolging om Zijn kerk uit te breiden. Al werden de apostelen vervolgd en gevangen gezet, ook in de gevangenis ging het werk van God door.

Geloof en vervolging, het was er in de tijd van de Bijbel en ook vandaag horen en lezen we over christenvervolging. Maar God belooft in Zijn Woord (ook aan vervolgde christenen nú):
‘Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.’ (Hebreeën 13:5b)
‘Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.’ (Mattheüs 5:12)

download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: