Bijbelrooster #13 - Zelfonderzoek

Er staat veel over zelfonderzoek in de Bijbel. In het Bijbelrooster kun je er drie weken over lezen en leren.

Matthew Henry schrijft in zijn uitleg bij Psalm 139: “Heere, U kent mij door en door. U kent mij waar ik ook ben en wat ik ook doe. U kent al mijn bewegingen, mijn zitten, mijn rusten, mijn opstaan om aan mijn werk te gaan (of te gaan studeren). U weet waar mijn hart rust in vindt. U kent mij als ik thuis kom en hoe ik ben in ons gezin of op mijn kamer. U kent al mijn gedachten en mijn plannen. U kent alles van mij.”
Begin nu maar om vragen aan jezelf te stellen. Wie ben ik? Hoe staat het met mijn dagelijks leven?
Hoe zijn mijn gedachten? Hoe heb ik mijn tong gebruikt? Wat ontbreekt mij? David geeft je goede raad voor je aan zelfonderzoek begint. Vraag dit aan de Heere:
“Beproef mijn hart en mijn gemoed.
U weet, o God, of kwaad of goed
mijn oogmerk is en wat ik denk,
of ik U liefheb, of U krenk.
Zie, of mijn weg mij schuld zal geven.
Leid U mij naar het eeuwig leven” (Ds. C.J. Meeuse).

Download het Bijbelrooster met de gesprekvragen

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: