Bijbelrooster #13 - Techniek in de Bijbel

Dit nummer van Daniël gaat over techniek. Daarom gaat dit Bijbelrooster over techniek in de Bijbel.
Waar moet je dan aan denken? Daar kom je achter als je het Bijbelrooster volgt.

De Bijbelhoofdstukken geven aan dat het over de tabernakel gaat. De tabernakel is Gods woning onder Israël. De Ontwerper van dit bouwwerk is God. Toen Mozes op de berg Sinaï was, heeft God hem een voorbeeld van de tabernakel laten zien. God gaf aanwijzingen voor de bouw ervan. De Heere zegt tot in de kleinste details hoe zijn woning moet worden. Er was geen plaats voor fantasie van mensen. Dominee C. Harinck heeft een boek geschreven over de tabernakel. Hij schrijft: “De tabernakel was een bouwwerk zo volmaakt, dat het, nadat het eenmaal gemaakt was, nooit enige aanvulling of verandering meer nodig had.” Over techniek in de Bijbel gesproken! Gelezen: “Kennis van de tabernakel is nodig voor een goed begrip van Christus’ vervulling van Gods verlossingswerk!”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: