Een goddeloze koning

Bijbelrooster #13 - Een goddeloze koning

Er staat deze keer een groot wonder in het Bijbelrooster. Een wonder van God. God bekeert een goddeloze koning. Hoe dat gebeurde lees je in 2 Kronieken 33. De geschiedenis over Manasse laat zien dat er bij God vergeving is voor de ergste zonden. Zo groot is Zijn zondaarsliefde. Maar dat gaat niet zonder berouw en het smeken om vergeving. Dat ging bij Manasse niet en bij niemand. Nu het grote wonder bij God vandaan. God bekeerde Manasse. De Heere blijft nog doorgaan met Zijn bekerend werk, om Jezus’ wil. Hij staat met open armen voor jou en roept: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden (Jesaja 45:22a). Bekering is mogelijk, bij God vandaan.

‘Wie Hem aanroept in de nood,
vindt Zijn gunst oneindig groot.’
Psalm 86:3 regel 3 en 4

download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: