Bijbelrooster #14 - Reizen

De Bijbel wordt ook wel genoemd: het Boek der boeken. Dat betekent: het beste Boek. En dat is de Bijbel. Voor Isaäc da Costa was de Bijbel ook zijn belangrijkste Boek. Hij schrijft in een gedicht:

“Bij ’t openslaan van ’t Boek der boeken,
gedenk, o christen! dag aan dag,
dat wie dat Woord wil onderzoeken
geen eigen licht vertrouwen mag.
Geen mensenwijsheid zou hier baten, (=helpen)
geen vlijtige arbeid hier volstaan;
alle eigenwijsheid dient verlaten,
een ánder oog moet opengaan.
Voordat jij je dan begeeft tot lezen,
dan, christen, val je God te voet!
en dat een heilig heilzaam vrezen
zich meester maak’ van je gemoed!
Vraag, eer je verder gaat een zegen!
Vraag ogen, oren en een hart,
en Jezus Zelf kome je tegen
in dit Zijn Woord bij vreugde en smart.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.