Bijbelrooster #14 - Zendingsreizen van Paulus

Bijbelrooster #11 - Zendingsreizen van Paulus

Vakantietijd! Bijna iedereen maakt plannen. In het Bijbelrooster lezen we dat Paulus ook reisplannen maakt. Zijn reizen hebben alles te maken met Gods Koninkrijk. Hij neemt ons mee van stad tot stad en laat ons horen wat zijn belangrijkste boodschap is. Het zijn woorden van zaligheid. Zulke woorden mag niemand missen. Paulus leerde overal wat en Wie er nodig is om zalig te worden. Op sommige plaatsen waren deze woorden het gesprek van de dag. Laat dat bij ons ook zo zijn in alles wat we ondernemen.

Wil dan in deze korte tijd, o Heere, ons tot U bekeren.
Wil door Uw Woord en Geest ons leren wat nodig is tot zaligheid.

  • Christien de Priester

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: