Bijbelrooster #15 - In gedachtenis houden

Bijbelrooster #15 - In gedachtenis houden

Het is belangrijk om overleden dominees, die getrouw in hun werk geweest zijn, in gedachtenis te houden. Ze hebben het Woord van God gesproken, gedenk hen. Leef, zoals zij ons voorgeleefd hebben. Volg hun geloof na. In de Bijbel staat: De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn. (Spreuken 10:7) Eén van Gods knechten die niet vergeten mag worden is ds. G.H. Kersten.

Je leest in dit themanummer over zijn leven en werk. Ook kom je in dit Bijbelrooster titels tegen van de boeken die ds. Kersten schreef. Opvallend is dat de titels allemaal letterlijk uit de Bijbel komen. Wat kunnen wij van ds. Kersten leren?

Wil je voorbeelden die ook belangrijk voor jou zijn? Volg het Bijbelrooster, dan kom je de onderwerpen tegen die ds. Kersten onderstreepte. Doe jij het ook maar!

  1. Blijf trouw aan Gods Woord, ook al moet je tegen de stroom in.
  2. Wees betrokken bij je gemeente en de verenigingen.
  3. Vergeet het evangelisatiewerk niet.
  4. Span je in om de Bijbel te onderzoeken en vergroot zo de kennis van Gods Woord.
  5. Denk nu nog 1 keer aan Hebreeën 13:17: om de voorgangers te gedenken.

In de vraagstelling vind je deze vijf punten terug.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: