Bijbelrooster #18 - Rutherford schrijft...

Je leest wat er boven het Bijbelrooster staat. Er staat: Rutherford schrijft…

Wat Rutherford onder andere geschreven heeft en waar hij toen was lees je deze keer van dag tot dag als je het Bijbelrooster volgt. Als je de vragen erbij legt, lees je welke Bijbelteksten Rutherford gebruikte in zijn brieven en wat hij daarmee wilde doorgeven aan anderen. De Bijbelse lessen zijn tot onderwijs voor ons. En dan te bedenken dat Rutherford vanuit de gevangenis schreef, waarin hij onschuldig gebracht was. Rutherford schreef dat hij veel liefde mocht ontvangen van zijn lieve Heere Jezus. Ondanks zijn moeilijke dagen overheerste de liefde van Christus. Rutherford moest wel leren wat hij in één van zijn brieven schreef. Hij schreef: “Ik ondervind dat mijn Heere Jezus Christus niet juist langs die weg komt waarin ik Hem verwacht; Hij heeft Zijn eigen poort. O, hoe hoog zijn Zijn wegen boven de mijne verheven!”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: