Bijbelrooster #2 - Schepping, jou een zorg?

Al d’aard’ en alles wat zij geeft,
met al wat zich beweegt en leeft,
zijn ’t wettig eigendom des HEEREN.
Psalm 24:1a
Laten we deze keer eens zingend aan het Bijbelrooster beginnen. Matthew Henry schrijft bij Psalm 24: “Het betekent dat de hele schepping het eigendom van God is. Alles wat wij mogen bezitten of gebruiken is slechts geleend. De hele schepping is onder Zijn oog. Alles is in Zijn hand.”
In het Bijbelrooster lees je gedeelten uit de Bijbel die over de waarde van de schepping gaan. In de tijd van Mozes werden er al voorschriften gegeven over het zorg dragen voor de schepping.
Als God zo’n grote zorg heeft over het werk van Zijn handen, hoe moet onze zorg dan zijn met het oog op Hem?
De Bijbel geeft het antwoord.
De grote Schepper aller dingen
ziet uit het ongenaakbaar licht,
het gans gedrag der stervelingen
niets is bedekt voor Zijn gezicht.
Psalm 33:7a

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.