Bijbelrooster #20 - Verdedig het geloof (apologetiek)

Apologetiek.
Moeilijk woord?
Door het gebruik van het Bijbelrooster ga je nadenken over de betekenis ervan. In de apologetiek gaat het om het gesprek met de ander.
Het doel van apologetiek is om te laten zien dat het niet dwaas is om in God, de Schepper van de hemel en de aarde, te geloven.
Verdedig het geloof van het Woord van God aan de hand van een menukaart. Als je ziet wat er op de menukaart staat, krijg je al zin om te eten.
Je moet zo praten, dat die ander zin krijgt om Gods Woord te gaan lezen en te onderzoeken. De Bijbel leert hoe je je moet opstellen tegenover iemand die je vragen stelt over het geloof.
Het Woord van God is het enige houvast in de geloofsverdediging, lees je in de brief van Titus. Wie de beste Apologeet is en wat je van Hem kunt leren, lees je in de ‘Ik ben’-hoofdstukken.
O, hemelse Landman, wil altijd mij geven
de sappen uit Christus, om vruchtbaar te leven.
Maak mij slechts een rank, diep afhank’lijk en klein,
om zo, tot Uw eer, vol met vruchten te zijn.
Mw. Groeneweg-de Reuver

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.